ਆਪਟੀਕਲ ਲੈਂਸ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣ

ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਟੀਕਲ ਲੈਂਸ - ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣ

ਆਪਟੀਕਲ ਗ੍ਰਿੰਡ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਆਪਟੀਕਲ ਗ੍ਰਿੰਡ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਕੋਟਿੰਗ ਇਕਸਾਰ ਟੂਲਿੰਗ

ਕੋਟਿੰਗ ਇਕਸਾਰ ਟੂਲਿੰਗ

ਆਪਟੀਕਲ ਕੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨ

ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨ

ਆਪਟੀਕਲ ਕੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਟੀਕਲ ਲੈਂਸ - ਮੁੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਪਕਰਣ

ਆਪਟੀਕਲ ਗ੍ਰਿੰਡ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 5

ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਆਪਟੀਕਲ ਗ੍ਰਿੰਡ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 6

ਟ੍ਰਾਈਓਪਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

ਆਪਟੀਕਲ ਗ੍ਰਿੰਡ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 7

ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ

ਆਪਟੀਕਲ ਗ੍ਰਿੰਡ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 8

ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

ਆਪਟੀਕਲ ਗ੍ਰਿੰਡ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ9

ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ

ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।